تبلیغات
آموزش وپرورش خواجه اول تاششم ابتدایی خواجه (مدرسه خلّاق) - تفاوت آزمون عملکردی بامداد کاغذی
سال95اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل

تفاوت آزمون عملکردی بامداد کاغذی

مقایسه آزمون مدادکاغذی باآزمون عملکردی
برچسب ها: آموزش وپرورش خواجه، تفاوت آزمون مداد کاغذی باآزمون عملکردی، آزمون عملکردی، مدرسه خلّاق،
[ شنبه 14 آذر 1394 ] [ 12:14 ق.ظ ] [ حسین سیفی ]